UPPHOVSRÄTT

VAD ÄR UPPHOVSRÄTT?

Upphovsrätten ligger till grund för hela musikbranschen. Utan den skulle det bli svårt att få betalt för sitt konstnärliga arbete, eftersom vem som helst skulle kunna använda sig av det utan kostnad.


Du som låtskrivare/kompositör = upphovsman och du som är artist/musiker = utövande konstnär innefattas av upphovsrättslagens regler. Så fort du komponerar en låt är den skyddad av upphovsrätten. Kravet är att den skall vara resultatet av ett individuellt skapande, vilket betyder att det skall ge uttryck för ett visst mått av självständighet och originalitet, s.k. verkshöjd. Även skiv- och filmproducenter såväl som radio- och tvföretag är skyddade av upphovsrätten.


Upphovsrätten består huvudsakligen av två delar; den ekonomiska och den ideella. 


Den ekonomiska delen handlar om att det är du som upphovsman eller som musiker som bestämmer om din musik skall spridas till allmänheten, genom exempelvis skivförsäljning, radiosändningar, konserter eller streaming. Självklart bestämmer du också under hur lång tid, var och i vilka sammanhang din musik skall spridas.


Den ideella delen handlar om den personliga delen. Den innebär att du alltid har rätt att få credit för ditt arbete, exempelsvis att få ditt namn angivet på exemplar som framställs. Den innebär också att dina verk och prestationer inte får ändras så att rättighetshavarens anseende eller egenart kränks.


Upphovsrättens hela giltighetstid för upphovsmannens verk är livstid + 70 år (life of copyright). Inspelningar är skyddade i 70 år från det år inspelningen gjordes. De verken kallas skyddade verk. När copyrighten gått ut kallas de istället fria verk.


Om du vill använda en låt eller en del av den, måste du söka tillstånd. Man kan söka i STIMs register för att se vem som äger rättigheterna till låten.


Om du istället vill använda någon annans musik till en film, alltså för att synkronisera musik och bild, behöver du ansöka om synkroniseringstillstånd. Det gör du hos NCB, läs mer under Organisationer.


Närstående rättigheter innebär att du har en ensamrätt att spela in, kopiera och tillgängliggöra den inspelade musiken till allmänheten. Det finns dock en begränsning i §47 Upphovsrättslagen, som innebär att artister och musiker inte kan bestämma när den inspelade musiken görs tillgänglig, däremot har de en ersättningsrätt när musiken används. Man kan alltså inte neka någon att framföra ens inspelningar offentligt, men man skall få betalt för det.

Hur undviker man stöld?


Många är oroliga för att deras verk skall stjälas av någon annan, till exempel när man skickar runt en demo till skivbolag eller förlag. Det är inte ofta det händer, men om man vill vara säker på att kunna bevisa att man var först, kan man skriva ner låten, lägga den i ett kuvert, skicka den till sig själv och sedan låta bli att öppna brevet. Poststämpeln kan användas som ett bevis. 

Skydda ditt verk. Bevisa att du var först. Närstående rättigheter.

MUSIK ÄR BRA FÖR DIG!