MUSIKORGANISATIONER

DU KAN FÅ HJÄLP MED ATT BEVAKA DIN UPPHOVSRÄTT

Det finns flera musikorganisationer i Sverige som hjälper dig att tillvarata dina upphovsrättigheter och få betalt för ditt arbete.


Det gör de bland annat genom att licensiera, inkassera och fördela ersättningar till främst upphovsmän, utövare och förlag. De flesta upphovsmän, utövare och förlag i både Sverige och utomlands är anslutna till sådana organisationer. Nedan finner du några av dem.

Upphovsman, registrera dina låtar hos STIM. Offentliga spelningar.

NCB


När du ansluter dig till STIM, blir du som upphovsman automatiskt ansluten till NCB - Nordic Copyright Bureau.


NCB tar in ersättningar från grammofonproducenter, filmbolag och andra framställare, som vill använda din musik på grammofonskivor, CD, film, video m.m, alltså ersättning för framställning av exemplar. Även här får du ersättning för inspelningar och exemplarframställning som skett utomlands. 


NCB hittar du på www.ncb.dk

SAMI, medverkande på ljudinspelningar, royalty, förteckning över de medverkande. Rätt utbetalningar.

MUSIKERFÖRBUNDET


Genom att vara med i Musikerförbundet stärker du din upphovsrättsliga trygghet. Bland annat kan du deponera din musik hos dem - helt kostnadsfritt. 


Förbundet jobbar för bättre villkor i musikbranschen. Som medlem i Musikerförbundet kan du vända dig till medlemsservice för personlig, kostnadsfri rådgivning kring allt som rör ditt yrkesliv i musikbranschen. Du kan också få hjälp vid tvister med arbetsgivaren/arrangören och förhandlingshjälp och rådgivning kring lön och arbetsvillkor. 


Musikerförbundets riksminimitariff anger den absolut lägsta acceptabla ersättningsnivån på gager och andra ersättningar när man fakturerar eller tar ett engagemang hos arrangörer utan kollektivavtal. 


www.musikerforbundet.se

Musikerförbundet. Bättre villkor i musikbranschen. Ersättningsnivå, gager, ersättningar.

STIM


STIM - Föreningen Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå.


Du som upphovsman bör ansluta dig till STIM. Det är gratis och enda kravet är att en av dina låtar/texter har spelats för allmänheten och/eller spelats in. 


STIM tar för din räkning in ersättning för alla slags offentliga spelningar. Genom STIMs avtal med motsvarande utländska organisationer inkasseras också ersättningar för spelningar utomlands. 


För mer information, se www.stim.se 

NCB, ersättningar där andra vill använda din musik. Inspelningar, exemplarframställning.

SAMI


Du som är utövande konstnär skall se till att din medverkan på ljudinspelningar inrapporteras till SAMI - Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation


SAMI samlar in och betalar ut ersättningar till artister, musiker och studioproducenter som medverkat på ljudinspelningarna som nyttjats offentligt. Medverkande musiker får normalt inte royalty från skivbolag, bara en engångssumma i samband med att inspelningen görs plus eventuella SAMI-ersättningar. Därför är det viktigt att all musik som ges ut rapporteras till SAMI med en förteckning över de medverkande så att rätt utbetalningar kan göras.


Även SAMI har internationella samarbetsavtal världen över som gör det möjligt för dem att samla in ersättningar till svenska artister och musiker när deras låtar spelas utomlands. 


Vill du veta mer? Gå in på www.sami.se

IFPI. Musikbolag, inspelningar, ersättning.

IFPI


Ifpi tillvaratar musikbolagens intressen genom att samla in och betala ut ersättning när inspelningar som de äger spelas offentligt.


Om du själv har bekostat och gett ut en inspelning är du även ett musikbolag. Då har du rätt till ersättning från Ifpi när den spelas offentligt. Anmäl det till dem så att du får din rättmätiga del.


Ta reda på hur du gör på www.ifpi.se

FÅ UT DIN MUSIK PÅ DINA VILLKOR!