FÖRLAGSAVTAL

FÖRLAGSAVTAL

Upphovspersoner kan, helt eller delvis, upplåta sina upphovsrättigheter till ett musikförlag. Avtalet kan gälla ett enskild verk eller ett generalavtal, dvs. gälla alla verk man skapar under en viss tidsperiod.


Ett förlags uppdrag är att förvalta låtarna och se till att de exploateras så mycket som möjligt, exempelvis genom att få flera artister att spela in den eller placera den i tv-, film- och reklamsammanhang.


De har också ofta en uppgift som administratör av verken gentemot STIM/NCB samt att inkassera intäkter genererade av verket.


Reglera avtalstiden, terrritorium och upphovsrättsliga nyttjande, dvs. vad förlaget skall ägna sig åt.


Man bör ha med en initialperiod, då får man möjlighet att häva undvika fortsatt samarbete om man inte är nöjd med förlagets prestationer.


Det är vanligt att förlaget har möjlighet att upplåta verket vidare, s.k. subförläggning. Det är ofta bra, då det blir en större spridning av låten, men kolla intäktsfördelningen!


Välj ett förlag som har många kontakter, såsom skivbolag, produktionsbolag inom film och reklam, orkestrar och andra aktörer. Det finns ingenting som hindrar att du har olika förlag för olika låtar.

ATT SPELA I BAND UTVECKLAR DIN SOCIALA KOMPETENS!