MANAGEMENTAVTAL

MANAGEMENTAVTAL

En manager skall hjälpa dig att komma framåt i karriären. Han eller hon skall ta kontakt med andra aktörer i branschen, inleda förhandlingar, få till fördelaktiga avtal osv.


I avtalet mellan dig och managern skall det tydligt framgå vilka skyldigheter, men också behörigheter managern har.


Man skall fastslå vilken provision managern skall ha samt ha med vilka intäktsområden som ger rätt till provision. På ett sätt kan det vara bra att använda sig av en låg provisionsnivå, å andra sidan ökar managementets incitament att jobba för dig med en högre provision. 


Diskutera även rätten till provision på intäkter som inkommer även efter att avtalstiden gått ut, eftersom mycket av managerns arbete under avtalstiden ger ekonomiskt resultat först längre fram i tiden.


Var tydliga med vilka kostnader som skall dras från artistens intäkter.


Avtalet bör innehålla en prövotid, vilken sedan övergår till en permanent avtalstid med uppsägningstid om artisten är nöjd med managern.


Managern skall inte juridiskt kunna binda artisten vid några avtal utan att denne först fått ta ställning till och skriftligen godkänt avtalen.

VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN MUSIK?