SKIVKONTRAKT & LICENSAVTAL

SKIVKONTRAKT & LICENSAVTAL

Skivkontrakt och licensavtal riktar sig till den utövande konstnären, dvs. musikern, som ofta har både en upphovsrätt såväl som ensamrätt till sitt egna framförande. 


Skivkontraktet innebär en rättighetsupplåtelse av inspelningsrätten till framförandet samt rätten till exemplarframställning för detta, alltså närståenderättigheter. Skivbolaget får därigenom en exklusiv rätt att spela in och kommersialisera dennes artistprestationer och artisten får royalty beräknad på intäkterna från försäljningen. 

Du bör fundera på följande, vanliga innehåll i avtalen:


 • Optionsrätter
 • Vilka är skivbolagets skyldigheter?
 • Vem får välja producent?
 • Vem bestämmer gällande det kreativa innehållet, såsom låtval, arrangemang osv.?
 • Vem bestämmer det konstnärliga innehållet i artworken?
 • Deadline för när inspelningsprocessen skall vara påbörjad respektive avslutad.
 • Tydligt när utgivning senast skall ha skett.
 • Information om hur lanseringen går till.
 • Artisten skall ha rätt att rådfrågas gällande de viktigare frågorna.
 • Ersättning, vilken royalty? Olika för debutanter och mer erfarna, större artister.
 • Ofta samma royaltysats för skivor som för digital försäljning. Begär högre vid digital försäljning; skivbolagets kostnader är mindre i de fallen!
 • Kolla möjligheterna till royaltystege.
 • Högre royalty vid album nr. 2
 • Royaltyförskott, avräkningsbart. Artisten skall dock inte vara återbetalningsskyldig om den faktiska royaltyn inte når upp till förskottsbeloppet.
 • Merchandise, vad gäller?
 • Live-stöd, vad gäller?
 • Redovisning, vad gäller?

 

Licensavtal kallas också för masterdeals och innebär istället att artisten levererar en färdig inspelning till skivbolaget, som får en exklusiv rätt att mångfaldiga, marknadsföra och sälja inspelningen mot att de betalar omkostnaderna. Det här innebär vanligtvis högre royalty för artisterna. Den stora skillnaden är att man genom ett licensavtal behåller äganderätten och en större kontroll över prestationerna och inspelningarna.

TA ANSVAR, FÅ FRIHET!