MUSIKJURIDISKA AVTAL & KONTRAKT

HUR FÅR DU BETALT FÖR DITT ARBETE?

Du kan spela in dina låtar och försöka få dem utgivna, antingen på skiva eller genom streaming. Du kan också försöka få livespelningar och få ut din musik på det sättet. Ytterligare ett sätt är att få musiken att spelas i filmer, på radio, tv osv. Hur du än väljer att göra det, är det bra att ta hjälp av andra aktörer. Det är dock viktigt att tänka på några saker innan du går med på någonting.


Ett avtal är giltigt oavsett om det är muntligt eller skriftligt. Det som naturligtvis är ett problem när det gäller muntliga avtal är möjligheten att bevisa det man kommit överens om. Musikbranschen är dock inte stor och följer man inte avtalen man har dragit upp, sprids det mycket snabbt och kan vara förödande gällande samarbeten med framtida partners.


Problem kan även uppstå med skriftliga avtal. Framför allt kan det uppstå tolkningskonflikter, speciellt om avtalet är långt och komplicerat. De bästa avtalen är de som är korta och lättlästa, men det är ändå viktigt att så detaljerat som möjligt specificera de viktigaste villkoren. Det skall inte finnas några tolkningsutrymmen, utan allt skall vara klart innan parterna skriver under. Exempelvis kan ett ord i avtalet kan uppfattas på ett sätt, men betyda något helt annat. Därför är det bra att, med hjälp av en jurist, noggrant gå igenom och tolka avtalet.


Ett mellanting mellan muntliga och skrifliga avtal är skriftlig kommunikation, antingen via sms eller e-mail. Även om det inte är ett avtal i sig, kan det ofta ändå visa vad man har kommit överens om och användas som bevis i domstol om det skulle gå så långt.


Det är viktigt att skilja på upplåtelse och överlåtelse. När du upplåter ditt verk, lånar du ut det under en viss tid, medan du vid en överlåtelse, istället säljer det. Undvik omfattande överlåtelser av din upphovsrätt. Den ideella rätten kan du aldrig överlåta.


Nedan ser du några exempel på vanliga avtal. Klicka på knapparna och läs mer om vad de innebär och vad du bör tänka på när du skall ta ställning till ett erbjudande.

FÅ BETALT FÖR DITT ARBETE!